Изчезва десктопа!

Ако сте се сблъскали с някакъв бъг - тук е мястото да го докладвате.

Изчезва десктопа!

Мнениеот juze » 20 Юли 2014, 20:51

Здравейте! Отскоро се върнах пак на УСУ, но се сблъсквам със следния проблем, при разглеждане на RAW файлове десктопа изчезва, става черен остава само мишката ама никаква работа не ми върши, ето това ми изпъсва в прозореца за доклад за бъг:
Application: Обвивка на работен плот Plasma (plasma-desktop), signal: Segmentation fault
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
[Current thread is 1 (Thread 0x7ff269ca67c0 (LWP 2629))]

Thread 4 (Thread 0x7ff241a48700 (LWP 2653)):
#0 [email protected]@GLIBC_2.3.2 () at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/pthread_cond_wait.S:185
#1 0x00007ff262951ffb in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtScript.so.4
#2 0x00007ff262952039 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtScript.so.4
#3 0x00007ff25d1fe182 in start_thread (arg=0x7ff241a48700) at pthread_create.c:312
#4 0x00007ff26959f30d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:111

Thread 3 (Thread 0x7ff1b8ddb700 (LWP 2658)):
#0 0x00007ff25cb2e62a in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#1 0x00007ff25cb2e989 in g_mutex_lock () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#2 0x00007ff25caed0d8 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#3 0x00007ff2661677be in QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#4 0x00007ff2661390af in QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#5 0x00007ff2661393a5 in QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#6 0x00007ff266035c5f in QThread::exec() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#7 0x00007ff26611a823 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#8 0x00007ff26603832f in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#9 0x00007ff25d1fe182 in start_thread (arg=0x7ff1b8ddb700) at pthread_create.c:312
#10 0x00007ff26959f30d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:111

Thread 2 (Thread 0x7ff248e7f700 (LWP 2905)):
#0 [email protected]@GLIBC_2.3.2 () at ../nptl/sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/pthread_cond_timedwait.S:238
#1 0x00007ff2660387f4 in QWaitCondition::wait(QMutex*, unsigned long) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#2 0x00007ff26602c0fa in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#3 0x00007ff26603832f in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#4 0x00007ff25d1fe182 in start_thread (arg=0x7ff248e7f700) at pthread_create.c:312
#5 0x00007ff26959f30d in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:111

Thread 1 (Thread 0x7ff269ca67c0 (LWP 2629)):
[KCrash Handler]
#5 __memcpy_sse2_unaligned () at ../sysdeps/x86_64/multiarch/memcpy-sse2-unaligned.S:152
#6 0x00007ff2465d27f2 in ?? () from /usr/lib/strigi/strigiea_tiff.so
#7 0x00007ff24f6d43a2 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#8 0x00007ff24f6d4b4e in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#9 0x00007ff24f6d5c66 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#10 0x00007ff24f6d618a in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#11 0x00007ff24f6a94ab in TIFFVGetFieldDefaulted () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#12 0x00007ff24f6aa257 in TIFFGetFieldDefaulted () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#13 0x00007ff24f6e16e2 in TIFFScanlineSize64 () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#14 0x00007ff24f6b67d1 in TIFFReadDirectory () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#15 0x00007ff24f6d82c6 in TIFFClientOpen () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libtiff.so.5
#16 0x00007ff2465d2927 in ?? () from /usr/lib/strigi/strigiea_tiff.so
#17 0x00007ff25ff6d15a in ?? () from /usr/lib/libstreamanalyzer.so.0
#18 0x00007ff268c4710a in ?? () from /usr/lib/libkio.so.5
#19 0x00007ff268c473da in KFileMetaInfo::KFileMetaInfo(QString const&, QString const&, QFlags<KFileMetaInfo::What>) () from /usr/lib/libkio.so.5
#20 0x00007ff268c341ef in KFileItem::metaInfo(bool, int) const () from /usr/lib/libkio.so.5
#21 0x00007ff24281e72c in ?? () from /usr/lib/kde4/plasma_applet_folderview.so
#22 0x00007ff242820fdb in ?? () from /usr/lib/kde4/plasma_applet_folderview.so
#23 0x00007ff24282128c in ?? () from /usr/lib/kde4/plasma_applet_folderview.so
#24 0x00007ff26614e87a in QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#25 0x00007ff268c74a77 in KIO::PreviewJob::gotPreview(KFileItem const&, QPixmap const&) () from /usr/lib/libkio.so.5
#26 0x00007ff268c77d2e in ?? () from /usr/lib/libkio.so.5
#27 0x00007ff268c781d5 in ?? () from /usr/lib/libkio.so.5
#28 0x00007ff268c787c1 in KIO::PreviewJob::slotResult(KJob*) () from /usr/lib/libkio.so.5
#29 0x00007ff26614e87a in QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#30 0x00007ff26683f6d2 in KJob::result(KJob*) () from /usr/lib/libkdecore.so.5
#31 0x00007ff26683f710 in KJob::emitResult() () from /usr/lib/libkdecore.so.5
#32 0x00007ff268bfa39a in KIO::SimpleJob::slotFinished() () from /usr/lib/libkio.so.5
#33 0x00007ff268bfaf10 in KIO::StatJob::slotFinished() () from /usr/lib/libkio.so.5
#34 0x00007ff26614e87a in QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#35 0x00007ff268c99a26 in KIO::SlaveInterface::dispatch(int, QByteArray const&) () from /usr/lib/libkio.so.5
#36 0x00007ff268c9751e in KIO::SlaveInterface::dispatch() () from /usr/lib/libkio.so.5
#37 0x00007ff268c8c196 in KIO::Slave::gotInput() () from /usr/lib/libkio.so.5
#38 0x00007ff26614e87a in QMetaObject::activate(QObject*, QMetaObject const*, int, void**) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#39 0x00007ff268bc8231 in ?? () from /usr/lib/libkio.so.5
#40 0x00007ff266152c1e in QObject::event(QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#41 0x00007ff2654d3e2c in QApplicationPrivate::notify_helper(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4
#42 0x00007ff2654da4a0 in QApplication::notify(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4
#43 0x00007ff266dffd1a in KApplication::notify(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/libkdeui.so.5
#44 0x00007ff26613a4dd in QCoreApplication::notifyInternal(QObject*, QEvent*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#45 0x00007ff26613db3d in QCoreApplicationPrivate::sendPostedEvents(QObject*, int, QThreadData*) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#46 0x00007ff266167f83 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#47 0x00007ff25caece04 in g_main_context_dispatch () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#48 0x00007ff25caed048 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#49 0x00007ff25caed0ec in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#50 0x00007ff2661677a1 in QEventDispatcherGlib::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#51 0x00007ff265575bb6 in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtGui.so.4
#52 0x00007ff2661390af in QEventLoop::processEvents(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#53 0x00007ff2661393a5 in QEventLoop::exec(QFlags<QEventLoop::ProcessEventsFlag>) () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#54 0x00007ff26613eb79 in QCoreApplication::exec() () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libQtCore.so.4
#55 0x00007ff2698a667c in kdemain () from /usr/lib/kde4/libkdeinit/libkdeinit4_plasma-desktop.so
#56 0x00007ff2694c5ec5 in __libc_start_main (main=0x4006e0, argc=1, argv=0x7fff986b4c58, init=<optimized out>, fini=<optimized out>, rtld_fini=<optimized out>, stack_end=0x7fff986b4c48) at libc-start.c:287
#57 0x000000000040070e in _start ()
Иначе при други обстоятелства всичко си работи нормално, надявам се на някого да му говори нещо това и да ми каже как да го оправя?
Поздрави!
juze
Старши член
Старши член
 
Мнения: 57
Регистриран на: 08 Дек 2010, 21:37

Назад към Бъгове

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта

cron