Conky-Упътване и конфигурации

Място за свободни дискусии.

Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот radoshow » 23 Яну 2010, 22:07

Здравейте,тъй като гледам,че има интерес към ,,тунинговане,,на системата Ви ще се опитам да ви обясня,с моите знания,как става това.За целта отваряте Терминал-а и пишете:
Код: Избери целия код
sudo apt-get install conky

След като се инсталира трябва да се инсталират шрифтовете и сензорите с тази команда:
Код: Избери целия код
sudo aptitude install python-statgrab ttf-liberation hddtemp curl lm-sensors conky-all

С тази пък ги правим изпълними:
Код: Избери целия код
sudo chmod u+s /usr/sbin/hddtemp

Това пък е да открием какви сензори имаме:
Код: Избери целия код
sudo sensors-detect

Ще започне да ви пита и вие отговаряйте с ,,ДА" само на последния въпрос отговорете с,,НЕ" ще ви го покаже така:y/N
Сега трябва да рестарирате.След рестарта трябва да изтеглите conky-colors.tar.gz от тук:
http://gnome-look.org/content/download.php?content=92328&id=1&tan=32142969
във вашата домашна директория и да го разархивирате с тази команда:
Код: Избери целия код
tar xzvf 92328-conky_colors.tar.gz

Като се разарихивира пишем в терминал-а:
Код: Избери целия код
cd /home/Вашия юзернейм/conky_colors

за да отидем до папката.После пишем :
Код: Избери целия код
make

Код: Избери целия код
./conky-colors --help

Код: Избери целия код
./conky-colors

Код: Избери целия код
make install

С инсталирането на conky_colors приключихме и сега трябва да ъпдейтваме шрифтовете които се инсталираха с тази команда:
Код: Избери целия код
sudo fc-cache -v -f

Винаги когато добавяте нов шрифт трябва да се изпълнява тази команда.Сега идва ред на conky scripts без тях conky няма да работи.Първия е да ви показва времето,преди това трябва да отидете в http://weather.com и да си направите регистрация.След регистрацията ще получите и-мейл с Partner ID и License Key,които ще са нужни при регистрацията на скрипта за времето.След получаването на мейл-а продължавате с инсталирането на скрипта.Отваряте Терминал-а и пишете:
това е за убунту 9.10
Код: Избери целия код
sudo wget -q http://www.kaivalagi.com/ubuntu/ppa/conkyhardcore-karmic.list -O /etc/apt/sources.list.d/conkyhardcore-karmic.list

а това за убунту 9.04
Код: Избери целия код
sudo wget -q http://www.kaivalagi.com/ubuntu/ppa/conkyhardcore-jaunty.list -O /etc/apt/sources.list.d/conkyhardcore-jaunty.list

А това е ключа действа и при двете:
Код: Избери целия код
wget -q http://www.kaivalagi.com/ubuntu/ppa/conkyhardcore-key.gpg -O- | sudo apt-key add -

след това инсталираме скрипта с тази команда:
Код: Избери целия код
sudo apt-get update && sudo apt-get install conkyforecast

Сега пък идва време да използваме регистрационния мейл от weather.com.Напишете това в терминал-а:
Код: Избери целия код
cp /usr/share/conkyforecast/conkyForecast.config ~/.conkyForecast.config

после това:
Код: Избери целия код
nano ~/.conkyForecast.config

Ще се отвори прозорец в който трябва да попълните тези редове:
LOCALE = тук пишете bg
XOAP_PARTNER_ID =
XOAP_LICENCE_KEY =
След това трябва да запаметите написаното като натиснете Ctrl+X и ще ви пита вие натиснете Y.С това приключи скрипта с времето.Сега ще инсталираме RHYTHMBOX.В терминал-а пишем:
Код: Избери целия код
sudo apt-get update && sudo apt-get install conkyrhythmbox

А това е мейл скрипта:
Код: Избери целия код
sudo apt-get update && sudo apt-get install conkyemail

Приключихме с инсталацията на conky.За да пуснете conky натискате комбинацията Alt+F2 и в отворилия се прозорец пишете conky,а за да го спрете killall conky.Като напишете conky трябва да ви стартира едно сепло скиптче с две-три неща.Смяната на конфигурационния файл става като пишете пак в терминал-а тази комнда:
Код: Избери целия код
sudo gedit .conkyrc

Когато отвори файла изтривате стария копирате новия и запаметявате.След това пак Alt+F2 пишете killall conky,за да спрете стария и после пишете conky за да пуснете новия конфигурационнен файл.Слагам ви и един конфигурационен файл да пробвате:
Код: Избери целия код
# Conky configuration
# of cbrman.
###For a correct work, edit it and delete all the lines that start with ### below the line called TEXT. They are notes about make it work.
background yes

# Use Xft?
use_xft yes

# Xft font when Xft is enabled
xftfont sans:size=7:bold

# Text alpha when using Xft
xftalpha 0.8

# MPD host/port
#mpd_host localhost
#mpd_port 6600
#mpd_password tinker_bell

#Print everything to console?
out_to_console no

# Update interval in seconds
update_interval 1

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes

# If own_window is yes, you may use type normal, desktop or override
own_window_type override

# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes

# If own_window_transparent is set to no, you can set the background colour here
#own_window_colour black

# If own_window is yes, these window manager hints may be used
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Minimum size of text area
minimum_size 210 5

# Maximum width of window
maximum_width 215

# Draw shades?
draw_shades yes

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# Draw borders around graphs
draw_graph_borders yes

# Stippled borders?
stippled_borders 1

# border margins
border_margin 4

# border width
border_width 0

# Default colors and also border colors
default_color #cccccc
default_shade_color black
default_outline_color black

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
#alignment none

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 10
gap_y 35 # To hide from tranparent window borders.

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale yes

# Add spaces to keep things from moving about? This only affects certain objects.
use_spacer none

# Maximum number of special things, e.g. fonts, offsets, aligns, etc.
max_specials 512

# Maximum size of buffer for user text, i.e. below TEXT line.
max_user_text 16384

TEXT
${voffset -5}${color #f8ec1e}${font undotum:size=30:bold}${time %e}${font}
${voffset -33}${goto 65}${#f8ec1e}${font undotum:size=10}${time %A}${font}, ${voffset -7}${#f8ec1e}${font undotum:size=12}${time %B}${font} ${voffset -7}${color #f8ec1e}${font undotum:size=12:bold}${time %G}${font}
${voffset -2}${goto 65}${color #f2f2f2}${font undotum:size=12:bold}${time %H:%M:%S}${font}
${voffset 12}${font openlogos:size=20}${font}${voffset -50}
${voffset 18}${goto 22}${color #28AF63}${color #28AF63}$sysname ${color #FF6600} $kernel ${color #28AF63}Ubuntu ${color #FF6600}$machine${voffset -18}
${voffset 16}${goto 22}${color #28AF63}Uptime:${color #FF6600} $uptime ${color #28AF63}Load:${color #FF6600} $loadavg${voffset -18}
${voffset 18}${goto 22}${color #28AF63}CPU: ${color #28AF63}${cpubar 7,92} ${color #FF6600} $cpu%
${voffset -27}${goto 500}${color #FF6600}${font Openlogos:size=20}${font}
${color #28AF63}${cpugraph 15,203 FF6600 f2f2f2}
${color #28AF63}RAM: ${color #FF6600}$mem/$memmax - $memperc% ${color #28AF63}${alignr 2}${membar 7,45}
${color #28AF63}Swap: ${color #FF6600}$swap/$swapmax - $swapperc% ${color #28AF63}${alignr 2}${swapbar 7,46}
${color #28AF63}Processes: ${color #FF6600}$processes ${color #28AF63}CPU freqency: ${color #FF6600}${freq 1}MHz
${color #f8ec1e}${font OpenLogos:size=25}J${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} ВРЕМЕ $stippled_hr${font}
${offset 4}${color whitesmoke}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=CN --refetch}
${color #28AF63}Днес:${offset 4}${color whitesmoke}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=CT}
${offset 36}${voffset -4}${color #28AF63}${font Weather:size=54}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=WF}${font}
${voffset -8}${color #28AF63}Темп: ${color whitesmoke}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HT} ${color #28AF63}Скорост/Вятъра: ${color whitesmoke}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=WS}
${color #28AF63}Посока: ${color whitesmoke}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=WD} ${color #28AF63}   Влажност: ${color whitesmoke}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HM}
${color #28AF63}${stippled_hr 1}
${color #28AF63}Утре: ${offset 4}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=CT --startday=1 --endday=1}
${color #28AF63}${stippled_hr 1}
${offset 20}${color #f8ec1e}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=DW --shortweekday --startday=1 --endday=3 --spaces=15}
${offset 14}${color whitesmoke}${font Weather:size=30}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=WF --startday=1 --endday=3 --spaces=9}${font}
${voffset -7}${color #28AF63}Max: ${color #FF6600}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HT --startday=1 --endday=3 --spaces=13}
${color #28AF63}Min: ${color #FF6600}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=LT --startday=1 --endday=3 --spaces=14}
${color #28AF63}Hum: ${color #FF6600}${execi 1800 conkyForecast --location=BUXX0001 --datatype=HM --startday=1 --endday=3 --spaces=13}
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}a${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} ПРОЦЕСИ $stippled_hr ${font}
${color #28AF63}Name ::. ${goto 110}PID${goto 138}CPU%${goto 175}MEM%
${color #FF6600}${top name 1} ${goto 105}${top pid 1}${goto 138}${top cpu 1}${goto 175}${top mem 1}
${color #FF6600}${top name 2} ${goto 105}${top pid 2}${goto 138}${top cpu 2}${goto 175}${top mem 2}
${color #FF6600}${top name 3} ${goto 105}${top pid 3}${goto 138}${top cpu 3}${goto 175}${top mem 3}
${color #FF6600}${top name 4} ${goto 105}${top pid 4}${goto 138}${top cpu 3}${goto 175}${top mem 4}
${color #28AF63}Memory ::.
${color #FF6600}${top_mem name 1} ${goto 105}${top_mem pid 1}${goto 138}${top_mem cpu 1}${goto 175}${top_mem mem 1}
${color #FF6600}${top_mem name 2} ${goto 105}${top_mem pid 2}${goto 138}${top_mem cpu 2}${goto 175}${top_mem mem 2}
${color #FF6600}${top_mem name 3} ${goto 105}${top_mem pid 3}${goto 138}${top_mem cpu 3}${goto 175}${top_mem mem 3}
${color #FF6600}${top_mem name 4} ${goto 105}${top_mem pid 4}${goto 138}${top_mem cpu 4}${goto 175}${top_mem mem 4}
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}f${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} ХАРД ДИСК $stippled_hr ${font}
${color #28AF63}Root ${goto 50}${color #FF6600}${fs_used /}/${fs_size /} ${color #28AF63}${alignr 2}${fs_bar 7,60 /}
${color #28AF63}Home ${goto 50}${color #FF6600}${fs_used /home}/${fs_size /home} ${color #28AF63}${alignr 2}${fs_bar 7,60 /home}
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}l${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} МУЗИКА $stippled_hr${font}
${color #28AF63}${alignc}ИНФО ::.
${if_running rhythmbox}${color #28AF63}Artist: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %ta}
${color #28AF63}Title: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --print-playing-format %tt}
${color #28AF63}Album: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %at}
${color #28AF63}Genre: ${color #FF6600}${goto 50}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %ag}${goto 130}${color #28AF63}Year: ${color #FF6600}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %ay}
${color #28AF63}Position: ${color #FF6600}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %te}${goto 130}${color #28AF63}Length: ${color #FF6600}${exec rhythmbox-client --no-start --print-playing-format %td}${color #28AF63}$else${color #f2f2f2}${alignc}${font sans:size=6:bold}ПОЧИВА СИ${font}$endif
${color #f8ec1e}${font Poky:size=20}w${color #f8ec1e}${font 28 Days Later:size=10} МРЕЖА $stippled_hr ${font}
${color #28AF63}My IP Address: ${color #FF6600}${execi 10000 curl 'http://www.whatismyip.org'}
${color #28AF63}WiFi Network: ${color #FF6600} ${wireless_essid wlan0} ${color #FF6600} ${wireless_bitrate wlan0} ${wireless_link_qual wlan0}%
${color #28AF63}${wireless_link_bar wlan0}

Надявам се да съм бил изчерпателен и да разберете всички мои писания.Други конфигурационни файлове ще пусна утре защото и аз още не съм си инсталирал conky :rofl: .Преинсталирах си компютъра.И ако нещо не разбирате питайте с каквото мога ще помогна.УСПЕХ на всички :rofl:
Последна промяна radoshow на 27 Ное 2010, 18:27, променена общо 2 пъти
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот smilenov_i » 24 Яну 2010, 15:21

Чудничко :)
Всичко се получи до регистрацията във www.weather.com Аз съм си босичък по английски :sweat: Дава ми възможност да избирам само град в Щатите да избера ли някой случаен или?!?
smilenov_i
Сцепва се от писане
 
Мнения: 122
Регистриран на: 08 Окт 2009, 19:44
Местоположение: Шумен

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот radoshow » 24 Яну 2010, 16:29

smilenov_i получи ли мейла от WEATHER.COM.От кой град си ще ти кажа дали има за твоя град.
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот smilenov_i » 24 Яну 2010, 18:30

От Шумен съм но не се регнах защото не бях сигурен дали трябва да дам местоположение на което не съм.. още повече в щатите.. но ако трябва ще напиша някакво... Притеснението ми е че след това ще ми дава инфо от града в който съм се регистрирал а не от Шумен или Враца или с. Падеш примерно
smilenov_i
Сцепва се от писане
 
Мнения: 122
Регистриран на: 08 Окт 2009, 19:44
Местоположение: Шумен

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот radoshow » 24 Яну 2010, 18:44

Съжалявам,но на Шумен няма.Най-билзкия град,който открих е Разград.Кода му е BUXX0012.Ако искаш него сложи.Успех
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот smilenov_i » 24 Яну 2010, 19:24

я виж това....
Прикачени файлове
.png
smilenov_i
Сцепва се от писане
 
Мнения: 122
Регистриран на: 08 Окт 2009, 19:44
Местоположение: Шумен

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот ross » 24 Яну 2010, 21:08

radoshow много подробно си написал всичко. Благодаря! Дано да се справя!
ross
Старши член
Старши член
 
Мнения: 41
Регистриран на: 17 Дек 2009, 19:37

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот radoshow » 24 Яну 2010, 21:18

Ако нещо не ти е ясно питай преди малко помoгнах на smilenov_i.Сега при него всичко си работи.Успех
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот smilenov_i » 24 Яну 2010, 22:27

Суперско се получи благодарение на Радо да е жив и здрав :)
smilenov_i
Сцепва се от писане
 
Мнения: 122
Регистриран на: 08 Окт 2009, 19:44
Местоположение: Шумен

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот krasimir76 » 25 Яну 2010, 07:30

smilenov_i,сложи една снимка да видим какво си направил,а пък за РАДО -той си знае :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
Аватар
krasimir76
Сцепва се от писане
 
Мнения: 144
Регистриран на: 16 Окт 2009, 19:33
Местоположение: Велико Търново,България

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот radoshow » 25 Яну 2010, 10:20

Ето ви един много семпъл и приятен календар с който може да си разкрасите екрана.
Изображение
За да го подкарате на вашия компютър трябва да замените conkyrc файла с този:
Код: Избери целия код
# UBUNTU-CONKY.

# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
#own_window_colour 000000 # Black
own_window_type override #try also 'normal' or 'desktop'
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

text_buffer_size 6144 # large buffer needed

max_specials 640
max_user_text 4000

# Minimum size of text area
minimum_size 1280
maximum_width 1280

draw_shades no
draw_outline no # amplifies text if yes
draw_borders no
draw_graph_borders no

use_xft yes
xftalpha 0.9
xftfont Candera:size=8
uppercase no
override_utf8_locale yes
use_spacer no

stippled_borders 3
border_margin 0
border_width 0

# Gap between borders of screen and text
gap_x 0
gap_y 20

# Default colors and also border colors, grey90 == #e5e5e5
default_color grey
color1 orange

# Colors
default_color DCDCDC #Gainsboro
color0 FFD700 #Gold  #7FFFD4 #Aquamarine
color1 FFA07A #LightSalmon #CD5C5C IndianRed #00CED1 DarkTurquoise #00FFFF Cyan
color2 FF8C00 #Darkorange
color3 7FFF00 #Chartreuse
color4 778899 #LightSlateGrey
color5 FFDEAD #NavajoWhite
color6 00BFFF #DeepSkyBlue
#   colours below used by colorize script
color7 48D1CC #MediumTurquoise
color8 FFFF00 #Yellow
color9 FF0000 #Red


# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
#alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right
 alignment top_middle

TEXT
${voffset 8}${goto 180}${font LCDMono:bold:size=24}${color6}${time %b}${font}${color} ${voffset -19}${font DejaVu Sans Mono:Bold:size=10}${execpi 60 /home/binata/Conky/scripts/conky_calhoriz.sh} ${voffset -15}${font LCDMono:bold:size=24}${color3}${time %Y}${font}

После правите папка Conky във вашата домашна директория и в нея правите друга папка scripts.След това отварятя един текстов редактор и копирате това като го запаметите с името conky_calhoriz.sh
Код: Избери целия код
#!/bin/bash
#horizontal calendar for conky by ans
# English week day names
Sun="Нд"; Mon="Пн"; Thu="Вт"; Wed="Ср"; Thr="Чт"; Fri="Пт"; Sat="Сб"
# locale depend week day names
lang=$1
case ${lang:=$LANG} in
   es* ) Sun="Do"; Mon="Lu"; Thu="Ma"; Wed="Mi"; Thr="Ju"; Fri="Vi"; Sat="Sa" ;; # spanish
   pl* ) Sun="Nd"; Mon="Po"; Thu="Wt"; Wed="Śr"; Thr="Cz"; Fri="Pt"; Sat="So" ;; # polish
   pt* ) Sun="Do"; Mon="Sq"; Thu="Te"; Wed="Qa"; Thr="Qi"; Fri="Se"; Sat="Sa" ;; # portuguese
   fr* ) Sun="Di"; Mon="Lu"; Thu="Ma"; Wed="Me"; Thr="Je"; Fri="Ve"; Sat="Sa" ;; # french
   de* ) Sun="So"; Mon="Mo"; Thu="Di"; Wed="Mi"; Thr="Do"; Fri="Fr"; Sat="Sa" ;; # deutche
   it* ) Sun="Do"; Mon="Lu"; Thu="Ma"; Wed="Me"; Thr="Gi"; Fri="Ve"; Sat="Sa" ;; # italian
esac
 
COLOROLD="778899" #LightSlateGrey
COLORTODAY="FF8C00" #Darkorange
COLORREST="778899" #LightSlateGrey
COLORNEXT="445566" #MidSlateGrey
 
TODAY=`date +%d`
LASTDAY=`date -d "-$TODAY days +1 month" +%d`
FIRSTDAY=`date -d "-$[${TODAY/#0/}-1] days" +%u`
TOPLINE=""
TODAYC="\${color $COLORTODAY}"
OVER="\${color $COLOROLD}"
REST="\${color $COLORREST}"
 
TODAYC="$TODAYC $TODAY"
 
i=1
if [ $TODAY -ne 1 ]
then
    while [ $i -lt $TODAY ]; do
        if [ $i -lt 10 ]
        then
            OVER="$OVER 0$i"
        else
            OVER="$OVER $i"
        fi
        i=$[$i+1]
    done
fi
i=$[$i+1]
if [ $TODAY -ne $LASTDAY ]
then
    while [ $i -ne $LASTDAY ]; do
        if [ $i -lt 10 ]
        then
            REST="$REST 0$i"
        else
            REST="$REST $i"
        fi
        i=$[$i+1]
    done
    REST="$REST $LASTDAY"
fi
i=$LASTDAY
j=1
NEXTMONTH="\${color $COLORNEXT}"
while [ $i -lt 31 ] ; do
   NEXTMONTH="$NEXTMONTH 0$j"
   i=$[$i+1]
   j=$[$j+1]
done
j=31
k=$FIRSTDAY
while [ $j -gt 0 ]; do
    case "$k" in
    7) TOPLINE="$TOPLINE \${color FFFF00}$Sun\${color}";;
    1) TOPLINE="$TOPLINE $Mon";;
    2) TOPLINE="$TOPLINE $Thu";;
    3) TOPLINE="$TOPLINE $Wed";;
    4) TOPLINE="$TOPLINE $Thr";;
    5) TOPLINE="$TOPLINE $Fri";;
    6) TOPLINE="$TOPLINE \${color FF8C00}$Sat\${color}";;
    esac
 
    j=$[$j-1]
    k=$[$k+1]
    if [ $k -eq 8 ]
    then
        k=1
    fi
done
echo "\${goto 240}$TOPLINE\${tab 20}"
echo "\${goto 240}$OVER$TODAYC$REST$NEXTMONTH\${tab 20}"

след като сте го копирали в /Conky/scripts/ клитвате върху conky_calhoriz.sh с десен бутон на мишката след това на свойства и после права и отмятате долу на Изпълнение да може да се стартира като програма затваряте този прозорец и кликвате пак върху conky_calhoriz.sh с десен бутон на мишката и избирате Изпълняване.Затваряте всички отворили се прозорци и натискате комбинация Alt+F2,ako сте имали преди това стартирано conky,killall conky и ще се скрие.После пак Alt+F2 и пишете conky и трябва да ви се покаже календара.УСПЕХ
Последна промяна radoshow на 18 Дек 2010, 10:56, променена общо 1 път
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот smilenov_i » 25 Яну 2010, 12:55

Ето какво се получи
Само трябва да си намеря по малко шарена снимка за декстопа :)
Прикачени файлове
2.png
2.png (233.82 KiB) Прегледано 12907 пъти
smilenov_i
Сцепва се от писане
 
Мнения: 122
Регистриран на: 08 Окт 2009, 19:44
Местоположение: Шумен

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот ross » 25 Яну 2010, 15:04

radoshow а ще може ли да пуснеш conkyrc на онова, което беше направил само за времето, че много ми хареса? viewtopic.php?f=9&t=52&start=60
ross
Старши член
Старши член
 
Мнения: 41
Регистриран на: 17 Дек 2009, 19:37

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот ross » 25 Яну 2010, 18:24

radoshow, написал си всичко токова подробно, че само копирам кода и слагам. Но, стигнах само до някъде.... и аз като smilenov_i срещам трудности с регистрацията в weather.com. Уж се регистрирам (ако изобщо избирам правилното нещо за регистрация), получавам меил, но в него няма PARTNER_ID и LICENCE_KEY, а само линк с кликането на който да потвърдя регистрацията и с него 6 цифрен код. Явно нещо не правя както трябва или не се регистрирам където трябва...
ross
Старши член
Старши член
 
Мнения: 41
Регистриран на: 17 Дек 2009, 19:37

Re: Conky-Упътване и конфигурации

Мнениеот PsyTrip » 25 Яну 2010, 18:29

Супер, всичко тръгна от първия път без засечки :) Благодарности за подробното описание
ॐ नमः िशवाय
Изображение
Аватар
PsyTrip
Старши член
Старши член
 
Мнения: 46
Регистриран на: 21 Окт 2009, 17:48

Следваща

Назад към Общи теми

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron