Openbox

Място за свободни дискусии.

Openbox

Мнениеот yogle » 15 Авг 2011, 09:04

УСУ ползвам отдавна, и ми е паснала така , че не я сменям за друга ОС. Но последните версии започват да ми идват тежички за моята стара барака. В началото на тази година благодарение на @radoshow открих openbox . Не че не съм пробвал и други леки дистрибуции, но openbox най ми допадна.
Инсталирането става в терминал:

Код: Избери целия код
sudo apt-get install openbox


Като стартирах openbox за първи път малко се стреснах, един черен екран и мишка нищо повече, но се оказа че дори и така си е напълно работеща система. Но добре е да се добавят няколко глезотийки, да радва окото все пак.
Първите програми които инсталирам са:
OBconf - графичен инструмент за конфигуриране на openbox .

Код: Избери целия код
sudo apt-get install obconf


OBmenu - графичен инструмент за редактиране менюто на openbox .

Код: Избери целия код
sudo apt-get install obmenu


За смяна на тапетите на работния плот ползвам nitrogen:

Код: Избери целия код
sudo apt-get install nitrogen


В домашната си директория си правя папка .wallpapers в която поставям всички тапети които ползвам а в /home/ИМЕ/.config/openbox/autostart.sh добавям

Код: Избери целия код
nitrogen --restore &


За смяна на клавиатурната подредба в /home/ИМЕ/.config/openbox/autostart.sh добавям следния ред:

Код: Избери целия код
setxkbmap -model pc105 -layout us,bg -variant  ,phonetic -option grp:ctrl_shift_toggle,grp:rwin_switch,grp_led:scroll,terminate:ctrl_alt_bksp &


За показване на знаменца в зависимост от клавиатурната подредба използвам fbxkb:

Код: Избери целия код
sudo apt-get install fbxkb


Първоначално вместо английското знаме излизат два въпросителни знака, но това лесно се оправя с:

Код: Избери целия код
sudo cp /usr/share/fbxkb/images/gb.png /usr/share/fbxkb/images/zz.pngЗа файлови менижъри могат да се използват- Nautilus, PCManFM или Thunar, Въпрос на предпочитание. Лично аз предпочитам наутилус като единствено за да не показва Nautilus иконите на десктопа- в терминал:

Код: Избери целия код
gconf-editor


и там отидете на apps → nautilus → preferences (Приложения → Nautilus → Настройки), и след това намерете в десния панел елемента show_desktop и махнете отметката.

За таскбар използвам Adeskbar, понеже го няма в хранилището на УСУ може да си дръпнете деб пакета от тук. Също така може да се използва и tint2

За снимка на част от екрана използвам Scrot (SCReenshOT)

Код: Избери целия код
sudo apt-get install scrot


Като в /home/yogle/.config/openbox/menu.xml трябва да добавите следните редове:

Код: Избери целия код
<item label="Selected Area... (click &amp; drag mouse)">
         <action name="Execute">
            <execute>
               scrot -s '%Y-%m-%d_$wx$h--%s.jpg' -e 'shotwell $f'
            </execute>
         </action>
      </item>


И накрая ето и моя autostart.sh, който съм взаимствал от madboks:

Код: Избери целия код
# This shell script is run before Openbox launches.
# Environment variables set here are passed to the Openbox session.

export OOO_FORCE_DESKTOP="gnome"
export WINDOW_MANAGER="/usr/bin/openbox"
export DESKTOP_SESSION="gnome"
export GNOME_DESKTOP_SESSION_ID="openbox"
export DE="openbox"

# D-bus
if which dbus-launch >/dev/null && test -z "$DBUS_SESSION_BUS_ADDRESS"; then
       eval `dbus-launch --sh-syntax --exit-with-session`
fi

# set bg color
xsetroot -solid "#000000"

# turns NumLock on
numlockx off

# eyes candy (composite)
# myxcompmgr --startstop &

# restore wallpaper
nitrogen --restore &

# network (gnome-network-manger)
nm-applet &

# power-manager
gnome-power-manager &

# adeskbar (panel/systray)
(sleep 5 && adeskbar)&
#adesk-menu &

# conky - info system
#(sleep 4 && conkywonky)&

# Mixer volume
#(sleep 5 && volti)&
gnome-volume-control-applet &

#Clipboard Manager
diodon &
#parcellite &

# Wbar
( sleep 5 && wbar -above-desk -bpress -vbar -isize 48.0 -pos top-left -balfa 0.0 -falfa 90.0) &
#( sleep 5 &&wbar -pos bottom -bpress -above-desk -zoomf 2.0 -isize 32 -idist 4 -jumpf 1 -nanim 3 -balfa 0 exit 0) &


#bluetooth
bluetooth-applet &

#Startconky
(sleep 8 && ~/.config/openbox/startconky.sh) &

#Клавиатурна подредба
setxkbmap -model pc105 -layout us,bg -variant  ,phonetic -option grp:ctrl_shift_toggle,grp:rwin_switch,grp_led:scroll,terminate:ctrl_alt_bksp &

fbxkb &

#Gmail
gmail-notify &
#checkgmail &

#dockbar &
#tint2 &
#fbpanel &и menu.xml (За конфигурирането му най -добре да се използва obmenu) :

Код: Избери целия код
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<openbox_menu xmlns="http://openbox.org/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://openbox.org/                 file:///usr/share/openbox/menu.xsd">
   <menu id="root-menu" label="Openbox 3">
      <item label="Терминал">
         <action name="Execute">
            <execute>
               lxterminal
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Инсталиране на debпакети">
         <action name="Execute">
            <execute>
               gdebi-gtk
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Управление на файлове">
         <action name="Execute">
            <execute>
               nautilus
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Google chrome">
         <action name="Execute">
            <execute>
               x-www-browser
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Skype">
         <action name="Execute">
            <execute>
               /bin/sh -c &quot;LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype&quot;
            </execute>
         </action>
      </item>
      <!-- This requires the presence of the 'menu' package to work -->
      <item label="мрежа">
         <action name="Execute">
            <execute>
               pcmanfm network:///
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="gkrellm">
         <action name="Execute">
            <execute>
               gkrellm
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Контролен център">
         <action name="Execute">
            <execute>
               gksu gnome-control-center
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Торент клиент">
         <action name="Execute">
            <execute>
               flush
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Wallpapers">
         <action name="Execute">
            <execute>
               nitrogen ~/.wallpapers
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Selected Area... (click &amp; drag mouse)">
         <action name="Execute">
            <execute>
               scrot -s '%Y-%m-%d_$wx$h--%s.jpg' -e 'shotwell $f'
            </execute>
         </action>
      </item>
      <separator/>
      <menu id="Програми"/>
      <separator/>
      <menu id="client-list-menu"/>
      <separator/>
      <item label="Wbarconf">
         <action name="Execute">
            <execute>
               wbarconf
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="ObConf">
         <action name="Execute">
            <execute>
               obconf
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="0bmenu">
         <action name="Execute">
            <execute>
               obmenu
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Text Editor">
         <action name="Execute">
            <execute>
               gedit
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Media Player">
         <action name="Execute">
            <execute>
               vlc
            </execute>
         </action>
      </item>
      <separator/>
      <menu id="accessories" label="Accessories">
         <item label="Archive Manager">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  file-roller
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Clipboard Manager">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  diodon
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Disk Utility">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  palimpsest
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Leafpad">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  leafpad
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="LXTerminal">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  lxterminal
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="System Information">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  hardinfo
               </execute>
            </action>
         </item>
         <menu id="accessories-8610" label="New Menu">
            <item label="New Item">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     command
                  </execute>
               </action>
            </item>
         </menu>
         <item label="Thunar File Manager">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  thunar
               </execute>
            </action>
         </item>
      </menu>
      <menu id="graphics" label="Graphics">
         <item label="GIMP">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  gimp
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Shotwell">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  shotwell
               </execute>
            </action>
         </item>
         <menu id="graphicsScreenshots" label="Take Screenshot">
            <item label="Now">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     scrot  '%Y-%m-%d_$wx$h--%s.jpg' -e 'shotwell $f'
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="In 5 Seconds...">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     scrot -d '%Y-%m-%d_$wx$h--%s.jpg' -e 'shotwell $f'
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="In 10 Seconds...">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     scrot -d '%Y-%m-%d_$wx$h--%s.jpg' -e 'shotwell $f'
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="Selected Area... (click &amp; drag mouse)">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     scrot -s '%Y-%m-%d--%s_$wx$h_scrot.png' -e 'mv $f ~/ &amp; geeqie ~/$f'
                  </execute>
               </action>
            </item>
         </menu>
      </menu>
      <menu id="root-menu-872339" label="Internet">
         <item label="Chromium Web Browser">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  chromium --disable-ipv6
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="firefox">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  firefox
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Deluge BitTorrent client">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  deluge-gtk
               </execute>
            </action>
         </item>
      </menu>
      <menu id="multimedia" label="Multimedia">
         <item label="VLC">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  vlc
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="SMPlayer">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  smplayer
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Audacious">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  audacious
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="DaadBeef">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  deadbeef
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Clementine">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  clementine
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Volume Control">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  lxterminal -e &quot;alsamixer&quot;
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Запис на дискове xfburn">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  xfburn
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Brasero">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  brasero
               </execute>
            </action>
         </item>
      </menu>
      <menu id="root-menu-253629" label="Games">
         <item label="Пасианси">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  sol
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Мини">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  gnomine
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="sauerbraten">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  sauerbraten
               </execute>
            </action>
         </item>
      </menu>
      <menu id="office" label="Office">
         <item label="LibreOffice">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  libreoffice
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Calculator">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  gcalctool
               </execute>
            </action>
         </item>
         <item label="Foxit Reader">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  foxitreader
               </execute>
            </action>
         </item>
      </menu>
      <separator/>
      <menu id="settings" label="Preferences">
         <menu id="settings-162352" label="Effects">
            <item label="No effects">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     ~/.config/openbox/scripts/xcompmgr.sh unset
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="Transparency">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     ~/.config/openbox/scripts/xcompmgr.sh set
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="Transparency, fading">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     ~/.config/openbox/scripts/xcompmgr.sh setshaded
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="Transparancy, fading shadows">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     ~/.config/openbox/scripts/xcompmgr.sh setshadowshade
                  </execute>
               </action>
            </item>
         </menu>
         <menu id="conkyconfig" label="Conky Config">
            <item label="Edit .conkyrc">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     gedit ~/.conkyrc
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="Edit startconky.sh">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     gedit ~/.config/openbox/startconky.sh
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="Restart Conky">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     conkywonky
                  </execute>
               </action>
            </item>
         </menu>
         <menu id="obConfig" label="Openbox Config">
            <item label="Edit autostart.sh">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     gedit ~/.config/openbox/autostart.sh
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="obmenu">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     obmenu
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="obconf">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     obconf
                  </execute>
               </action>
            </item>
         </menu>
         <menu id="settings-15157" label="Tint2 Config">
            <item label="tint2 Panel Config">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     gedit~/.config/tint2/tint2rc
                  </execute>
               </action>
            </item>
            <item label="Tint Wizard">
               <action name="Execute">
                  <execute>
                     tintwizard
                  </execute>
               </action>
            </item>
         </menu>
         <item label="Choose Wallpaper">
            <action name="Execute">
               <execute>
                  nitrogen ~/.wallpapers
               </execute>
            </action>
         </item>
      </menu>
      <separator/>
      <item label="Reconfigure">
         <action name="Reconfigure"/>
      </item>
      <item label="Рестарт">
         <action name="Restart"/>
      </item>
      <separator/>
      <item label="Излизане">
         <action name="Exit"/>
      </item>
      <item label="Рестартиране">
         <action name="Execute">
            <execute>
               sudo shutdown -r now
            </execute>
         </action>
      </item>
      <item label="Изключване">
         <action name="Execute">
            <execute>
               sudo shutdown -h now
            </execute>
         </action>
      </item>
   </menu>
</openbox_menu>


За да можете да изключвате и рестартирате компютъра с мишката:

Код: Избери целия код
sudo visudo


и там добавете следния ред и запомнете:

Код: Избери целия код
ALL   ALL=NOPASSWD:/sbin/shutdown


Мисля че всичко това е напълно достатъчно за един добре функционираш openbox. За повече информация може да разгледате това ръководство.


Изображение


За тия които използват UBUNTU 11.10 за да им стартира опрнбокс по подразбиране:
Код: Избери целия код
sudo gedit /etc/lightdm/lightdm.conf


и там реда
Код: Избери целия код
user-session=ubuntu

го сменяте с:
Код: Избери целия код
user-session=openbox


За Lubuntu 11.10 трябва да промениш /etc/xdg/lubuntu/lxdm/lxdm.conf

Код: Избери целия код
session=/usr/bin/openbox-session
Последна промяна yogle на 04 Ное 2011, 12:49, променена общо 3 пъти
yogle
Заклет фен
 
Мнения: 548
Регистриран на: 20 Яну 2009, 21:50

Re: Openbox

Мнениеот evgeny81 » 15 Авг 2011, 10:46

Всичко е ок само каде ми излиза някакво съобщение за грешка в първия ред на xml документа
И как да си настроя wbar а
Аватар
evgeny81
Заклет фен
 
Мнения: 1644
Регистриран на: 12 Май 2011, 22:10
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот yogle » 15 Авг 2011, 11:12

Не разбрах къде ти излиза грешка?

За настройка на вбар можеш да използваш wbarconf.
Аз съм си направил папка .ikons в домашната директория и там съм сложил иконите които използвам във wbar. В autostart.sh реда който стартира wbar-а е:

Код: Избери целия код
# Wbar
( sleep 5 && wbar -above-desk -bpress -vbar -isize 48.0 -pos top-left -balfa 0.0 -falfa 90.0) &
#( sleep 5 &&wbar -pos bottom -bpress -above-desk -zoomf 2.0 -isize 32 -idist 4 -jumpf 1 -nanim 3 -balfa 0 exit 0) &


в зависимост от това дали да се стартира отстарани или долу избирам първия или втория ред. Ето и моя файл /home/yogle/.wbar:

Код: Избери целия код
# The Bar && Font
#
#wbarcommand="wbar -pos top-left -vbar -isize 50.0"

i: /usr/share/wbar/iconpack/wbar.osx/osxbarback.png
c: wbar -bpress -above-desk -pos center -zoomf 1.3 -isize 72 -idist 4 -jumpf 1 -nanim 3 -balfa 25
t: /usr/share/wbar/iconpack/wbar.osx/font/20

i: /home/yogle/.icons/Faenza-Variants/apps/48/system-file-manager.png
c: pcmanfm
t: pcmanfm


i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/accessories-text-editor.png
c: gedit
t: Text Editor

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/terminal.png
c: lxterminal
t: lxterminal

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/logviewer.png
c: gnome-search-tool
t: search

i: /home/yogle/.icons/Faenza-Variants/apps/48/google-chrome.png
c: x-www-browser
t: browser

i: /home/yogle/.icons/Faenza-Variants/apps/48/firefox.png
c: firefox
t: firefox

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/skype.png
c: /bin/sh -c "LD_PRELOAD=/usr/lib/libv4l/v4l1compat.so skype"
t: Skype

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/libreoffice-main.png
c: libreoffice
t: libreoffice

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/gimp.png
c: gimp
t: GIMP

i: /home/yogle/.icons/Faenza-Variants/apps/48/shotwell.png
c: shotwell
t: shotwell

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/vlc.png
c: vlc
t: VLC

i: /home/yogle/.icons/Faenza-Variants/apps/48/totem.png
c: umplayer
t: Umplayer

i: /home/yogle/.icons/clementine.png
c: clementine
t: clementine

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/deadbeef.png
c: deadbeef
t: deadbeef

i: /home/yogle/.icons/Faenza/apps/48/audacious.png
c: audacious
t: Audacious
yogle
Заклет фен
 
Мнения: 548
Регистриран на: 20 Яну 2009, 21:50

Re: Openbox

Мнениеот evgeny81 » 15 Авг 2011, 11:42

И аз незнам защо ми излиза грешка но явно е нещо което ти имаш инсталирано а аз не защото направо копирах файла и го запаметих при мен трябва по късно да вида иначе това ми е 3 или 4 опит с openbox не че е сложно но истината е че не ми се занимава да почвам от нулата пък и ме радват повече екстрите на елементари сезона иначе е много интересна системка да си я направиш както ти е кеф преди търсих как да си я конфигурирам но нищо не разбрах тогава :)
Аватар
evgeny81
Заклет фен
 
Мнения: 1644
Регистриран на: 12 Май 2011, 22:10
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот radoshow » 16 Авг 2011, 07:05

evgeny81 написа:Всичко е ок само каде ми излиза някакво съобщение за грешка в първия ред на xml документа
И как да си настроя wbar а

Дай да видим каква грешка ти дава .xml-а.Ако искаш пробвай това.Изтрий директорията openbox,която се намира в ~/.config и след това копирай настройките от /etc/xdg с тези команди:
Код: Избери целия код
mkdir -p ~/.config/openbox
cp /etc/xdg/openbox/rc.xml ~/.config/openbox
cp /etc/xdg/openbox/menu.xml ~/.config/openbox
cp /etc/xdg/openbox/autostart.sh ~/.config/openbox

След това презареди графичната среда и виж дали ще ти дава грешки.
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот evgeny81 » 16 Авг 2011, 09:17

Значи излиза ми това съобщение
Код: Избери целия код
One or more XML syntax error were found while parsing the Openbox configuration files.See stdout for moreinformation.The last errorseenwas in file "home/evgeny/.config/openbox/menu.xml" line 1, with message:XMLdeclaration allowed only at the startof the document
Аватар
evgeny81
Заклет фен
 
Мнения: 1644
Регистриран на: 12 Май 2011, 22:10
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот lokster » 16 Авг 2011, 09:25

Увери се че нямаш празно пространство (интервал или нов ред) пред
Код: Избери целия код
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

това трябва да е на ПЪРВИЯ ред на файла menu.xml
"My mind is going. I can feel it. There is no question about it. I can feel it. I can feel it. I’m afraid."
Аватар
lokster
Администратор
Администратор
 
Мнения: 3452
Регистриран на: 11 Май 2008, 12:26
Местоположение: Видин, България

Re: Openbox

Мнениеот konan » 16 Авг 2011, 11:40

При мен се получи:
Изображение
На radoshow сигурно му е доста познато това.
Радо при теб tint2 беше с нялоко области.Кажи ако обичаш как може да се постигне това или направо си дай файла ако е възможно.
konan
Заклет фен
 
Мнения: 194
Регистриран на: 29 Юли 2010, 14:05

Re: Openbox

Мнениеот yogle » 16 Авг 2011, 11:49

Eто моя tint2 който ползвам:

Изображение


и /home/yogle/.config/tint2/tint2rc :

Код: Избери целия код
# Tint2 config file
# Generated by tintwizard (http://code.google.com/p/tintwizard/)
# For information on manually configuring tint2 see http://code.google.com/p/tint2/wiki/Configure

# Background definitions
# ID 1
rounded = 2
border_width = 1
background_color = #222222 40
border_color = #000000 45

# ID 2
rounded = 1
border_width = 1
background_color = #888888 60
border_color = #FFFFFF 40

# ID 3
rounded = 1
border_width = 1
background_color = #888888 20
border_color = #FFFFFF 20

# ID 4
rounded = 1
border_width = 1
background_color = #888888 20
border_color = #ED2323 60

# ID 5
rounded = 2
border_width = 1
background_color = #222222 40
border_color = #FFFFFF 20

# ID 6
rounded = 2
border_width = 1
background_color = #222222 60
border_color = #FFFFFF 50

# ID 7
rounded = 3
border_width = 1
background_color = #222222 48
border_color = #FFFFFF 40

# ID 8
rounded = 1
border_width = 1
background_color = #888888 20
border_color = #888888 20

# Panel
panel_monitor = all
panel_position = bottom center horizontal
panel_items = LTCSB
panel_size = 94% 30
panel_margin = 0 0
panel_padding = 6 2 4
panel_dock = 0
wm_menu = 1
panel_layer = top
panel_background_id = 1

# Panel Autohide
autohide = 0
autohide_show_timeout = 0.3
autohide_hide_timeout = 1.5
autohide_height = 6
strut_policy = follow_size

# Taskbar
taskbar_mode = multi_desktop
taskbar_padding = 6 0 6
taskbar_background_id = 5
taskbar_active_background_id = 6
taskbar_name = 1
taskbar_name_background_id = 0
taskbar_name_active_background_id = 0
taskbar_name_font = sans 10
taskbar_name_font_color = #9F9F9F 100
taskbar_name_active_font_color = #FFFFFF 100

# Tasks
urgent_nb_of_blink = 20
task_icon = 1
task_text = 0
task_centered = 1
task_maximum_size = 40 40
task_padding = 6 3
task_background_id = 3
task_active_background_id = 2
task_urgent_background_id = 4
task_iconified_background_id = 0

# Task Icons
task_icon_asb = 90 0 0
task_active_icon_asb = 100 0 0
task_urgent_icon_asb = 100 0 0
task_iconified_icon_asb = 90 0 0

# Fonts
task_font = kroeger 06_55 6
task_font_color = #222222 100
task_active_font_color = #000000 100
task_urgent_font_color = #000000 100
task_iconified_font_color = #222222 100
font_shadow = 0

# Launcher
launcher_padding = 8 4 4
launcher_background_id = 0
launcher_icon_size = 24
# Specify icon theme names with launcher_icon_theme.
# if you have an XSETTINGS manager running (like xfsettingsd), tint2 will follow your current theme.
launcher_icon_theme = AwOken
# Each launcher_item_app must be a full path to a .desktop file
launcher_item_app = /usr/share/applications/xfce4-file-manager.desktop
launcher_item_app = /usr/share/applications/geany.desktop
launcher_item_app = /usr/share/applications/icedove.desktop
launcher_item_app = /usr/share/applications/iceweasel.desktop

# System Tray
systray = 1
systray_padding = 4 4 5
systray_sort = ascending
systray_background_id = 0
systray_icon_size = 20
systray_icon_asb = 100 0 0

# Clock
time1_format = %H:%M
time1_font = Sans 9
time2_format = %A %d %b
time2_font = Sans 8.5
clock_font_color = #FFFFFF 100
clock_padding = 2 0
clock_background_id = 0
clock_lclick_command = gsimplecal
clock_rclick_command = show_desktop.sh

# Tooltips
tooltip = 1
tooltip_padding = 4 2
tooltip_show_timeout = 0.3
tooltip_hide_timeout = 0.3
tooltip_background_id = 7
tooltip_font = sans normal 8.5
tooltip_font_color = #FFFFFF 70

tooltip_padding = 2 2
tooltip_show_timeout = 0.0
tooltip_hide_timeout = 0.0
tooltip_background_id = 1
tooltip_font_color = #FFFFFF 70
tooltip_font = sans normal 7.5а от тук можеш да си избереш други :D
yogle
Заклет фен
 
Мнения: 548
Регистриран на: 20 Яну 2009, 21:50

Re: Openbox

Мнениеот radoshow » 17 Авг 2011, 13:41

@konan Моя tint2rc си е най-обикновен.Ето го:
Код: Избери целия код
# Tint2 config file
# Generated by tintwizard (http://code.google.com/p/tintwizard/)
# For information on manually configuring tint2 see http://code.google.com/p/tint2/wiki/Configure

# Background definitions
# ID 1
rounded = 7
border_width = 2
background_color = #000000 60
border_color = #FFFFFF 16

# ID 2
rounded = 5
border_width = 0
background_color = #FFFFFF 40
border_color = #FFFFFF 48

# ID 3
rounded = 5
border_width = 0
background_color = #FFFFFF 16
border_color = #FFFFFF 68

# Panel
panel_monitor = all
panel_position = bottom center horizontal
panel_size = 100% 40
panel_margin = 0 0
panel_padding = 7 0 7
panel_dock = 0
wm_menu = 0
panel_layer = top
panel_background_id = 1

# Panel Autohide
autohide = 0
autohide_show_timeout = 0.3
autohide_hide_timeout = 2
autohide_height = 2
strut_policy = follow_size

# Taskbar
taskbar_mode = single_desktop
taskbar_padding = 2 3 2
taskbar_background_id = 0
taskbar_active_background_id = 0

# Tasks
urgent_nb_of_blink = 8
task_icon = 1
task_text = 1
task_centered = 1
task_maximum_size = 140 35
task_padding = 6 2
task_background_id = 3
task_active_background_id = 2
task_urgent_background_id = 2
task_iconified_background_id = 3

# Task Icons
task_icon_asb = 70 0 0
task_active_icon_asb = 100 0 0
task_urgent_icon_asb = 100 0 0
task_iconified_icon_asb = 70 0 0

# Fonts
task_font = arhangai 9
task_font_color = #FFFFFF 68
task_active_font_color = #FFFFFF 83
task_urgent_font_color = #FFFFFF 83
task_iconified_font_color = #FFFFFF 68
font_shadow = 0

# System Tray
systray = 1
systray_padding = 0 4 5
systray_sort = ascending
systray_background_id = 0
systray_icon_size = 0
systray_icon_asb = 70 0 0
systray_icon_theme = Faenza-Variants-Dark

# Clock
time1_format = %H:%M
time1_font = arhangai 10
time2_format = %A %d %B
time2_font = arhangai 8
clock_font_color = #FFFFFF 74
clock_padding = 1 0
clock_background_id = 0
clock_rclick_command = orage

# Tooltips
tooltip = 0
tooltip_padding = 2 2
tooltip_show_timeout = 0.7
tooltip_hide_timeout = 0.3
tooltip_background_id = 1
tooltip_font = sans 10
tooltip_font_color = #000000 80

# Mouse
mouse_middle = none
mouse_right = close
mouse_scroll_up = toggle
mouse_scroll_down = iconify

# Battery
battery = 0
battery_low_status = 10
battery_low_cmd = notify-send "battery low"
battery_hide = 98
bat1_font = sans 8
bat2_font = sans 6
battery_font_color = #FFFFFF 74
battery_padding = 1 0
battery_background_id = 0

# End of config

Ако искаш да си сглобиш тинт панел по твой образ и подобие инсталирай си tintwizard.Това е графичен инструмент с,който ще можеш лесно да го направиш.Или да редактираш вече готов файл.
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот yogle » 01 Сеп 2011, 17:05

За който знае руски, една добра статия
yogle
Заклет фен
 
Мнения: 548
Регистриран на: 20 Яну 2009, 21:50

Re: Openbox

Мнениеот evgeny81 » 13 Сеп 2011, 23:50

Сложих си Опенбокс Но не знам коя програма да инсталирам да си сменям иконите за тапетите ясно то си идва по подразбиране но за иконите не можах да намеря нищо
Аватар
evgeny81
Заклет фен
 
Мнения: 1644
Регистриран на: 12 Май 2011, 22:10
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот radoshow » 14 Сеп 2011, 02:11

Аз използвам lxappearance.Върши ми идеална работа като искам да инсталирам икони,курсори за мишката,смяна на шрифтове,смяна на теми и т.н.
За първи път чувам,че някое приложение идва по подразбиране с OpenBox-а :) .Този WM е с големина от 21МБ така,че ако не си го инсталираш ти няма как да ти влезе в компютъра.
Аватар
radoshow
Заклет фен
 
Мнения: 1891
Регистриран на: 14 Ное 2009, 12:41
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот evgeny81 » 14 Сеп 2011, 11:20

Това ще го инсталирам след малко че ми се срина всичко снощи незнам какво съм правил но днес като си пуснах компа единия ми хард беще тотално изтрит а там ми бяха УСУ и 11.10 както и всички програми и други глезотии :) та в момента възтановявам Оп.Системи и файлове :)
П.п.И на предния пост се обърках не за тапетите а темите
Аватар
evgeny81
Заклет фен
 
Мнения: 1644
Регистриран на: 12 Май 2011, 22:10
Местоположение: Бургас,България

Re: Openbox

Мнениеот yogle » 14 Сеп 2011, 13:28

evgeny81 написа:Това ще го инсталирам след малко че ми се срина всичко снощи незнам какво съм правил но днес като си пуснах компа единия ми хард беще тотално изтрит а там ми бяха УСУ и 11.10 както и всички програми и други глезотии :) та в момента възтановявам Оп.Системи и файлове :)
П.п.И на предния пост се обърках не за тапетите а темите

За черчевето има една много хубава програма GetDataBack for NTFS, много пъти ме е спасявала. Но не трябва да си записвал нищо на диска след като си го изтрил. :D
yogle
Заклет фен
 
Мнения: 548
Регистриран на: 20 Яну 2009, 21:50

Следваща

Назад към Общи теми

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 госта

cron